Onze visie op de theaterschool

JTO is misschien wel de leukste en warmste theaterschool van het land! Om dat te ondervinden, kom je best even kennismaken.

Enkele pijlers

We vinden het belangrijk dat ieder kind zich ontwikkelt vanuit de eigen talenten en mogelijkheden. Bij JTO is het familiegevoel van groot belang. Ieder kind, iedere jongere moet zich thuis voelen. Pas dan kan je echt ontwikkelen. En die ontwikkeling vertaalt zich naast de artistieke competenties ook in persoonlijkheid.

We geloven heel erg in de puurheid, de waarachtigheid van spelen. En dat willen we de kinderen leren, zowel in theater als in musical. En daarbij willen we dat ieder kind zich als individu ontplooit, maar daarbij vooral ook een teamplayer wordt.

De technische aspecten van drama, dans en zang zijn de basis van de opleiding. Ja, we zijn soms streng en we eisen soms veel, maar dat hoort erbij. Maar als we aan het einde van een opleiding of een stage op het podium staan, dan willen we dat iedereen (deelnemer, publiek of docent) ontroerd wordt en zegt: amai, dat was goed!

Kwaliteit dragen we hoog in het vaandel en dit geldt zeker ook voor onze docenten. Al onze docenten behaalden een diploma in hogescholen als Toneelacademie Maastricht, Conservatorium Tilburg, Factorium Tilburg, Lemmensinstituut Leuven … en/of hebben een hele dosis ervaring op zak en staan dan ook geregeld zelf professioneel op of naast de planken. Tevens werken we ook soms met gastdocenten voor kleinere projecten of specifieke lessen en is er ook ruimte voor stageplaatsen voor beginnende drama- en musicaldocenten.

We zouden hier een heel lijstje kunnen zetten van mensen die ondertussen bekend, en net niet wereldberoemd zijn geworden. Het bekend worden is bij ons een bijproduct van de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt, van ‘hoe goed je eigenlijk bent’. Maar daar draait het niet om, al zijn we er best fier op. Waar we vooral ook heel trots op zijn is dat jongeren die ooit les volgden bij JTO later terugkeerden als docent. Ondertussen zijn er al enkele van onze huidige docenten die ooit als kind hun eerste stappen hebben gezet in JTO.

Een theaterschool uitbouwen in Vlaanderen is niet eenvoudig. We zijn ontzettend blij dat we erkend zijn door de overheid en verschillende instanties. Maar daarnaast steunen we op veel vrijwilligers, sympathisanten, ouders, oud-leerlingen, noem maar op, die onze droom en missie helpen verwezenlijken.

Concreet

Om dit te bereiken hebben we ook duidelijke afspraken nodig.

Iedereen heeft respect voor iedereen en alles binnen JTO.

Iedereen krijgt gelijke kansen en evenveel aandacht.

Geen pestgedrag, en geen grensoverschrijdend gedrag. Daarvoor hanteren wij een nultolerantie.

De docenten worden zowel op basis van hun kwaliteiten als hun overeenstemming met de JTO-visie aangeworven.

Ter illustratie

Ter illustratie dat we de kwaliteit hoog houden, hebben onze cursisten in het verleden al les gehad van:

Michael Zanders, Aagje Dom, Evi Mastbooms, Dieter Verhaegen, Florian Boutonnier, Anna Van den Dooren, Hannes Vandersteene, Braam Verreth, Eddy Klein, Simon Vander Beken, Marjan De Gendt, Mike Wauters, Anneleen De Smedt, Evi Soors, Lotte Stevens, Janis van Dorsselaer, Lina Boudry, Olivier Bracke, Brent Pannier, Stéphania Casneuf, Jasper Heyman, Jeroen Logghe, Baptiste Vuylsteke, Michiel De Meyer, Gregory Van Damme, Stefan Van Guyse, Roel Van Kerckhoven …