Statuten en Intern Reglement

Hier vind je de aangepaste statuten van JTO vzw conform de wet van mei 2019.

Deze statuten werden uitgebreid met een Intern Reglement dat de werking specificeert.
Bij dit reglement hoort ook het organigram dat die werking schematisch illustreert.